Zjevení

Máte občas zjevení, že se pohybujete po něčem, čemu nerozumíte? V metafyzickém prostoru, který není váš a není ani pro nic stvořen, ale vy v něm vždy naleznete přesně to, co potřebujete nebo koho potřebujete? Jedná se o vyšší moc, kterou lidé ani nemohou vidět, ani slyšet, jenom ji maximálně prožít například díky svým snům. Zjevení však může potkat i jinde než jenom ve snech. Tomu tak může být i v tradičních oblastech náboženství nebo také ve formě umění či odpovědnosti.

Tvorba, která nás baví

Každý máme něco, pro co žijeme, pokud máte také takovou představu, tak máte pro co žít. Každý život je samozřejmě posvátný to ví člověk, který něčemu věří i ten, který ničemu nevěří. Ano každý není tak sentimentální abychom to všichni prožívali stejně, ale jsou způsoby, které nás přinutí, abychom i o těchto otázkách přemýšleli. Například když někdo zemře. To jsou často situace, které nejsou nikomu příjemné, ale alespoň začneme přemýšlet, co je mezi nebem a zemí. Jestli je to v hinduismu bohyně Kálí http://bohynekali.cz/vzkaz.html, nebo v křesťanství například Ježíš. Záleží na tom, čemu věříte, jestli si chcete přát další tělo pro svou bytost nebo se smíříte s popelem či nebeskou bránou. Každý jsme něčím výjimečný a tak podle svých zásluh jistě budeme na konci našich dní patřičně odměněni. 

Zjevení
4.5 (90%)4